Strategi

Målet og opgaven for bestyrelsen og hallens ansatte er skabe en kultur, der understøtter Vision og Mission. En kultur hvor brugerne kommer til hallen, hvis de får en ny ide eller et ønske om en aktivitet. Der skal hele tiden gøres opmærksom på, at hallen står klar til at hjælpe. Derfor skal der opstilles nogle konkrete handlinger og mål, som skal afføde en sådan kultur.

Der skal hvert år være et fastlagt møde, hvor alle brugere er inviteret til at fremlægge forslag og ideer til udvikling. Møderne kan have forskelligt fokus; udvikling af nye ideer, opfølgning på nye ideer og forbedring af nuværende (For at skabe mere fokuserede møder med konkrete forslag). Møde tidspunkterne skal være kendte i god tid, så deltagerne kan forberede sig op til møderne, og samle forslag sammen. Dermed kan man evt. indsende sine forslag, hvis man ikke kan deltage. Det er vigtigt, at møderne behandles som markedsføringskampagner, og ikke kun udsendes til sædvanlige samarbejdspartnere. Møderne er lige så meget til, for at sende et signal om en kultur, der opsøger udvikling. Efter hvert møde følger Ulstrup Hallerne op på de relevante forslag (jf. punkt 2).  

Ulstrup Hallernes ansatte (og/eller bestyrelsen) følger op og handler på alle relevante forslag. Der skal især hjælpes med at samle og involvere flere om tiltagene (jf. punkt 3), og der skal redegøres for, hvordan Ulstrup Hallerne kan assistere. Ulstrup Hallerne skal fremstå som et samlingssted, hvor tingene hurtigt kan udvikle sig.

Nye forslag, ideer og tiltag skal synliggøres for alle brugere. Det kan for eksempel gøres med tydelige opslag i hallerne, men også gennem sociale medier og andre kommunikationsveje. Der kan bl.a. blive spurgt til, hvor stor interessen er for ideen - derved kan man vurdere ideens potentiale, og øge chancen for succes pga. højere kendskab. Derudover bidrager det til en kultur, hvor der lyttes og handles.